Cerita Lucu Si Kabayan Ngadeupaan Lincar

Advertisements
Cerita Lucu, pendek dan singkat terbaru paling gokil memang bisa di jadikan sebuah hiburan untuk menghilangkan rasa lelah. Selain itu juga tersedia kisah humor sufi, manado , anekdot , dan sunda yang layak untuk disimak. Kalo tokoh dari sebrang yang sudah kita ketahui seperti Abu Nawas, dari sunda Si kabayan, dan masih banyak lagi tokoh yang lain siap menghibur.

Cerita Lucu Si Kabayan Ngadeupaan Lincar Itulah judul dari kisah humor pendek dan singkat bikin ngakak terbaru yang akan coba admin arsipkan, untuk hiburan. Selain itu juga tersedia cerita lucu yang seperti : sufi, manado , anekdot , dan sunda, abu nawas. Dengan adanya kisah ini, semoga bisa menjadi obat penghilang rasa lelah dan ada hikmahnya.Amin.!

cerita lucu


Cerita Lucu Si Kabayan Ngadeupaan Lincar


Si Kabayan jalma miskin taya kaboga. Di sakampung éta mah pangmalaratna baé meureun. Imahna teu béda ti saung butut. Ari pagawéanana, kitu wé buburuh ngoréd.

Béda deui jeung tatangga Si Kabayan, bandar munding anu kacida beungharna. Sawahna lega, kebonna puluhan héktar, imahna gé nya gedé nya agréng.

Sakali mangsa tatangga Si Kabayan téh hajat gedé, ngawinkeun anakna. Ondangana kacida lobana, boh ti nu jauh boh ti nu deukeut. Carék wiwilanganana salembur éta mah diondang kabéh, iwal Si Kabayan.

Si Kabayan jeung pamajikanana teu kira-kira waé nalangsaeunana. Tuluy waé Si Kabayan téh ngalaan baju, kencling indit ka pipir imah nu boga hajat, pék ngadeupaan lincar.

“Sadeupa, dua deupa, tilu deupa, …,” cenah.

Sémah kacida kagéteunana, nénjo kalakuan Si Kabayan kitu téh. Saréréa ngariung nénjokeun Si Kabayan ngadeupaan imah nu boga hajat.

Pribumi ogé norojol; barang ngadéngé rebut-ribut di luar téh, gancang kaluar. Ari rét ka Si Kabayan, manéhna ngajenghok, tuluy nanya ka Si Kabayan.

“Ku naon Kabayan, manéh téh ngadeupaan lincar? Bet éta jeung teu dibaju kitu, kawas budak waé.”

Témbal Si Kabayan, “Wah, mun kolot gé diondang.”

Nu boga hajat pohara éraeunana, rumasa ngabéda-béda jelema. Gancang waé nyarita.

“Kapan ti kamari gé diondang. Manéhna mah sok pohoan. Gancang balik, dibaju heula, engké ka dieu, sakalian bawa pamajikan,” kitu ceuk nu boga hajat téh.

Si Kabayan kacida atoheunana.

Bagi teman - teman yang suka sekali sama kisah humor lucu gokil , mau itu yang singkat dan pendek. Atau juga humor sufi, anekdot, manado, abu nawas, sunda seperti di sebutkan di awal tadi semoga terhibur dengan adanya kisah Cerita Lucu Si Kabayan Ngadeupaan Lincar
Advertisements

0 Responses to “Cerita Lucu Si Kabayan Ngadeupaan Lincar”

Posting Komentar