Cerita Lucu Si Kabayan Bahasa Sunda - Ngala Tutut

Advertisements
Cerita Lucu, pendek dan singkat terbaru paling gokil memang bisa di jadikan sebuah hiburan untuk menghilangkan rasa lelah. Selain itu juga tersedia kisah humor sufi, manado , anekdot , dan sunda yang layak untuk disimak. Kalo tokoh dari sebrang yang sudah kita ketahui seperti Abu Nawas, dari sunda Si kabayan, dan masih banyak lagi tokoh yang lain siap menghibur.

Cerita Lucu Si Kabayan Bahasa Sunda - Ngala Tutut Itulah judul dari kisah humor pendek dan singkat bikin ngakak terbaru yang akan coba admin arsipkan, untuk hiburan. Selain itu juga tersedia cerita lucu yang seperti : sufi, manado , anekdot , dan sunda, abu nawas. Dengan adanya kisah ini, semoga bisa menjadi obat penghilang rasa lelah dan ada hikmahnya.Amin.!

si kabayan ngala tutut

Cerita Lucu Si Kabayan - Ngala Tutut


Cék Ninina, “Kabayan ulah héés beurang teuing, euweuh pisan gawé sia mah, ngala-ngala tutut atuh da ari nyatu mah kudu jeung lauk.”

Cék Si Kabayan, “Ka mana ngalana?”

Cék ninina, “Ka ditu ka sawah ranca, nu loba mah sok di sawah nu meunang ngagaru geura.

Léos Si Kabayan leumpang ka sawah nu meunang ngagaru. Di dinya katémbong tututna loba, lantaran caina hérang, jadi katémbong kabéh. Tututna pating golétak. Tapi barang diteges-teges ku Si Kabayan katémbong kalangkang langit dina cai. Manéhna ngarasa lewang neuleu sawah sakitu jerona. Padahal mah teu aya sajeungkal-jeungkal acan, siga jero sotéh kalangkang langit. Cék Si Kabayan dina jero pikirna, “Ambu-ambu, ieu sawah jero kabina-bina caina. Kumaha dialana éta tutut téh? Lamun nepi ka teu beunang, aing éra teuing ku Nini. Tapi éta tutut téh sok dialaan ku jalma. Ah, dék dileugeutan baé ku aing.”

Geus kitu mah Si Kabayan léos ngala leugeut. Barang geus meunang, dibeulitkeun kana nyéré, dijejeran ku awi panjang, sabab pikirna dék ti kajauhan baé ngala tutuna moal deukeut-deukeut sieun tikecebur. Si Kabayan ngadekul, ngaleugeutan tutut méh sapoé jeput, tapi teu aya beubeunanganana, ngan ukur hiji dua baé. Kitu ogé lain beunang ku leugeut, beunang sotéh lantaran ku kabeneran baé. Tutut keur calangap, talapokna katapelan ku leugeut tuluy nyakop jadi beunang. Lamun teu kitu mah luput moal beubeunangan pisan, sabab ari di jero cai mah éta leugeut téh teu daékeun napel, komo deui tutut mah da aya leuleueuran. Di imah ku ninina didagoan, geus ngala salam, séréh jeung konéng keur ngasakan tutut. Lantaran ambleng baé, tuluy disusul ku ninina ka sawah. Kasampak Si Kabayan keur ngaleugeutan tutut.

Cék ninina, “Na Kabayan, ngala tutut dileugeutan?”

Cék Si Kabayan, “Kumaha da sieun tikecebur, deuleu tuh sakitu jerona nepi ka katémbong langit.”

Ninina keuheuleun. Si Kabayan disuntrungkeun brus ancrub ka sawah.

Cék Si Kabayan, “Heheh él da déét.”

Bagi teman - teman yang suka sekali sama kisah humor lucu gokil , mau itu yang singkat dan pendek. Atau juga humor sufi, anekdot, manado, abu nawas, sunda seperti di sebutkan di awal tadi semoga terhibur dengan adanya kisah Cerita Lucu Si Kabayan Bahasa Sunda - Ngala Tutut
Advertisements

0 Responses to “Cerita Lucu Si Kabayan Bahasa Sunda - Ngala Tutut”

Posting Komentar